" ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส "
 
เข้าสู่เว็บไซต์
 
http://atchonburi.com/accounting/
 laughinglaughing

- รับจดทะเบียนบริษัท 11,000 บาท 

- รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 6,000 บาท 

รวมค่าธรรมเนียมแล้ว สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1 ล้านบาท ฟรีตรายาง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม .. ฟรี  เข้าในระบบออนไลน์ให้

 

Some useful features: เอกสารสำหรับเตรียมจดทะเบียนบริษัท

รายละเอียดประกอบจดทะเบียน หจก. รายละเอียดประกอบการจดทะเบียนบริษัท Default
-มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 คนเป็นอย่างน้อย - มีผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป  
-กำหนดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 1 คน - กำหนดเป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน x

-กำหนดทุนจดทะเบียน เช่น  1 ล้าน (เขาไม่ดูเงินจริงหรอก

ถ้าเกิน 5 ล้านเขาถึงจะดูเงินจริง

-กำหนดทุนจดทะเบียน เช่น  1 ล้าน (เขาไม่ดูเงินจริงหรอก

ถ้าเกิน 5 ล้านเขาถึงจะดูเงินจริง

x
- กำหนด ชื่อ ไทย-อังกฤษ
เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีซี = ABC LIMITED PARTNERSHIP
- กำหนด ชื่อ ไทย-อังกฤษ
เช่น บริษัท เอบีซี จำกัด  = ABC  CO.,LTD.
หรือ  ABC  COMPANYLIMITED
 

-จัดทำตรายาง ตรายางไม่มีก็ได้ แต่.ก็รู้สึกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เครื่องปรุง

เพราะเวลาชาวบ้านเขาประทับตรากันก็ไม่..โล่ง ๆ 
ตรายางที่ถูกต้อง คือ ดูปุ๊บ อ่านชื่อ ออกเลย..ว่าห้างหุ้นส่วนอะไร ??

ส่วนโลโก้ใส่มาได้แต่พอสวยงาม

ตรายาง ควรมี เลือก ฟ้อนที่ปั้มออกมาชัด ๆ  x

-กำหนดวัตถุประสงค์ ปกติเขามีแบบฟอร์มให้อยู่แล้ว  เช่น แบบ.ว ค้าขาย
(มี 22 ข้อ ขายอะไรได้ตังแต่.สากระเบือยันเรือรบ)  เราก็แค่เพิ่มข้อที่เราต้องการ

ให้ครอบคลุม นิยมเขียนเผื่อธุรกิจที่จะทำในอนาคตด้วย

เหมือน หจก.   

-ที่อยู่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรพากรพาณิช เขาห้าามใช้คอนโด สถานที่ราชการ

เคยมีคนหนึ่งใช้ที่อยู่ทหารเรือ 55 พอสรรพากรเข้าไปตรวจ.เหว๋อกันเลย555
ใช้บ้านตัวเอง หรือที่เช่าเขา..เออ
อย่างหนึ่งพวกอาคารพาณิชย์นี่.เขาไม่ยอมให้สัญญาเช่า คุยกับเขาดีดี
ถ้าเราไม่ได้เอกสารอะไรจากเขานะ..มันจะยุ่ง ๆ คือพวกนี้
ไม่อยากให้เรา หัก ณ ที่จ่าย
เพราะสรรพากรจะรู้ว่ามีรายได้ บางคนไม่อยากจะเหลา..
เป็นเจ้าของตึกไม่อยากเสียภาษีไปขึ้นทะเบียนคนจน..ประเทศชาติจะเอารายได้จากไหน

เหมือน หจก. x
-แผนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตรียมไว้ด้วย เขียนให้ดีมีระยะ จากนั้นมานี่..ระยะกี่เมตร.กี่กิโล
มีสถานที่ราชการใกล้เคียง มี 7-11 ไหม
เหมือน หจก. x
  I am an image: laughing  
Remove links This is a link.  
Remove tables Takes everything out of the table.  
Replace table tags with structured divs This text is inside a table.  
Remove comments This is only visible in the source editor x
Encode special characters  ? >< x
Set new lines and text indents Organize the tags in a nice tree view.  

 

Enjoy!